Papptak!

Vi arbetar huvudsakligen med omläggningar och nyläggningar av tätskikt på yttertak. Främst arbetar vi med yttertak s.k. "papptak" men vi utför även en del membranisoleringar och gummiduk.

Takisolering

Med en tilläggsisolering sparar du energi. Har du dyra uppvärmningskostnader kan det vara en lönsam investering att tilläggsisolera taket. Isolering av fastigheten höjer komforten samtidigt som värdet av fastigheten ökar.

Innegårdar & Terrasser

Membranisolering är en typ av dolt tätskikt/inbyggda tätskikt som används för arbeten vid uteplatser, balkonger, terrasser, gjutasfalt, betong osv. Med andra ord är membranisolering en fuktspärr för olika typer på utsatta konstruktioner där ett exponerat, synligt, tätskikt inte går att ha.